ДОСТАВКА

За заявки на стойност над 70.00 лв. с ДДС доставката е БЕЗПЛАТНА, а за поръчки под тази стойност се начислява транспортна услуга на стойност 7.00 лв. с ДДС до посочен от Потребителят адрес и 6.00 лв с ДДС до посочен от Потребителят офис на куриерска фирма СПИДИ. Доставката се осъществява след потвърждение на поръчката по телефона.
Доставките на поръчки на територията на град София се извършват от куриер на Ню Джен Маркетинг ЕООД– в рамките на 24 часа, в делнични дни.
Поръчаните продукти за останалата част на страната се осъществяват от куриерска фирма СПИДИ.
Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно сумата на поръчаното, като Потребителят може да се осведоми за нея по време на извършване на поръчката – на страницата на количката – още преди да започне процедурата по изпълнение на поръчката.
Цената на разходите за доставка се калкулира в стойността на поръчката и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул в секция „Количка“. Сумата за доставка се поема от клиента(за поръчки под 70.00 лв.)
Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Noacoffee.com

ПЛАЩАНЕ
Всички цени в електронния магазин са в български лева и с включен ДДС.
Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.
Плащания се осъществяват чрез наложен платеж, при доставката – в брой от Клиента или от трето лице, от името на Клиента;
При избор на начин на плащане, предвиден в описанието по-горе, Клиентът – потребител по Закона за защита на потребителите, декларира съгласие за извършване на плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

**Delivery:**

For orders exceeding 70.00 BGN with VAT, the delivery is FREE. For orders below this amount, a transportation fee of 7.00 BGN with VAT is applied for delivery to the address specified by the User, and 6.00 BGN with VAT for delivery to the office of the courier company SPEEDY. Delivery is made after confirmation of the order by phone.

Deliveries for orders within the city of Sofia are carried out by a courier from New Gen Marketing EOOD within 24 hours on business days. Ordered products for the rest of the country are delivered by the courier company SPEEDY.

The cost of courier and transportation expenses is not included in the price of the goods and articles. It is determined based on the order amount, and the User can inquire about it during the order process – on the shopping cart page – even before starting the order fulfillment procedure.

The delivery cost is calculated in the order amount and is indicated under the information published for the ordered item in the “Shopping Cart” section. The delivery amount is borne by the customer (for orders under 70.00 BGN).

The delivery time for ordered goods to the user’s specified address is from 24 hours to 3 business days after receiving the order confirmation. The period may be extended during official holidays and/or non-working days. In all cases, a delay in the specified delivery times is possible, for which the user should be timely informed by Noacoffee.com.

**Payment:**

All prices in the online store are in Bulgarian Leva and include VAT.

Prices are for a single quantity and do not include delivery costs unless explicitly stated.

Payments are made by cash on delivery, upon delivery – in cash by the customer or by a third party on behalf of the customer.

When choosing a payment method, as described above, the Customer – a consumer under the Consumer Protection Act, declares consent to the payment of the goods as per Article 53, Paragraph 1 of the law.